Nedeľa Božieho slova v tomto roku 2023 pripadá na 22. januára. V tento deň v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Narodenia Panny Márie v Michalovciach pripravujeme slávenie Nedele Božieho slova, v ktorom sa viac zameriame na predstavenie Kamaldulskej Biblie – najstaršieho prekladu celého Svätého písma do slovenčiny.

V kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach drobnou expozíciou predstavíme základné informácie o tomto výnimočnom preklade a o 16:00 vo Farskom dome (Farská 3, Michalovce) bude o ňom bližšie hovoriť moderátor nášho centra, prof. Róbert Lapko.

Ste srdečne pozvaní!