Väčšinový, ak nie jediný, typ zájazdov do Svätej zeme, ku ktorým sa človek v našej krajine môže dostať, je forma púte po miestach tradične spojených najmä so životom Ježiša Krista. Aj my sme sa rozhodli organizovať cesty do tejto krajiny tak úzko spojenej s textami Svätého písma. Naším zámerom však nie je robiť konkurenciu už existujúcim ponukám. Chceme priniesť čosi nové, čo, podľa nás, v ponuke v našej krajine chýba. Ide o cestu, ktorá je viac zameraná na návštevy archeologických parkov vo Svätej zemi so sprievodcami, ktorí sú na takéto sprevádzanie odborne pripravení. Účastník takéhoto zájazdu bude mať lepšiu možnosť viac sa priblížiť reáliám biblického sveta rôznych období. Dalo by sa aj povedať, že ide o istú nadstavbu k bežne ponúkaným zájazdom. Typ takejto cesty si vyžaduje aj náležitú prípravu ešte pred samotným vycestovaním a preto jej súčasťou budú aj prípravné prednášky. Ďalšou charakteristikou takýchto ciest bude malá skupina ako pomôcka k lepšej účasti na programe.

Prvý takýto zájazd organizujeme v dňoch 5.-12. 11. 2018 s nasledovným programom:

Pondelok – 5. 11.
Odchod z Košíc, z parkoviska Kňazského seminára o 0:05
Let do Izraela s príletom o 10:00, presun do Galiley, Cézarea Prímorská, kúpanie v Stredozemnom mori, ubytovanie na 3 noci v Tiberias

Utorok – 6. 11.
Banyas-Hermon Stream, /pevnosť Nimrod/, Tel Dan, Hazor, Betsaida, Kafarnaum

Streda – 7. 11.
Kochav Hajarden, Bet Šean, Gan Hašlošah – Gideonove pramene/prestávka na vykúpanie/, synagóga Bet Alfa, Seforis

Štvrtok – 8. 11.
Magdala, Tel Megido, Lachiš, Akko, Haifa, kúpanie v Stredozemnom mori, nocľah v Betleheme

Piatok – 9. 11.
Herodion, Tel Beerševa, Tel Arad, En Boqeq – kúpanie v Mŕtvom mori, nocľah v Betleheme

Sobota – 10.11.
Samária, Tel Balata, Garizim, Tulul abu el-Alayiq – novozákonné Jericho, Tel el Sultan – starozákonné Jericho, Hišamov palác – mozaiky, kúpanie Qalya – Mŕtve more

Nedeľa – 11. 11.
Jeruzalem: Dávidovo mesto, Davidsonovo centrum – vykopávky v predchrámí, Izraelské múzeum

Pondelok – 12. 11.
Odlet z Tel Avivu o 10:50, príchod (13:20 Debrecín) do Košíc cca 17:00

Prvá prípravná prednáška

K tejto prvej ceste sme 19. 9. 2018 v Košiciach pripravili prvú sériu prípravných prednášok. Prednášajúcim bol člen nášho Centra DDr. Peter Juhás.