Slávnosť Nanebovstúpenia Pána patrí k jedným z najdôležitejších slávení v priebehu liturgického roka Katolíckej cirkvi. Ani zďaleka však neide o udalosť, ktorej by sa rozumelo bez ťažkostí. Príbeh o Ježišovom nanebovstúpení poznáme predovšetkým z Lukášovho diela a najmä z úvodu Skutkov apoštolov. Preto ten, kto chce viac porozumieť tejto udalosti, musí vstúpiť hlbšie do sveta Biblie a jej spôsobov vyjadrovania sa. Vo štvrtok, 3. mája v popoludňajších hodinách v seminárnom kostole v Košiciach nám v tom pomohol doc. Petr Mareček, český novozákonný biblista prednášajúci na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Vo svojej prednáške Nanebovstúpenie podľa Svätého písma svojim poslucháčom podrobne predstavil ako treba čítať túto udalosť v kontexte iných biblických rozprávaní.

Prednášku ogranizovalo naše Centrum v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Doc. Mareček je zároveň autorom čerstvého a rozsiahleho komentára v českom jazyku k Lukášovmu evanjeliu v sérii Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Tešíme sa už teraz na ďalšiu spoluprácu s týmto skúseným biblistom z nám blízkeho prostredia.