V dňoch 27.-29. septembra 2022 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Challenges for Ancient and Modern Bible Translators II. (Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie II.). Ako samotný názov napovedá, išlo o pokračovanie konferencie s rovnakým zameraním zo septembra minulého roka. Obe konferencie organizovalo naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV.

Tohtoročná konferencia bola otvorená 27. 9. o 18:00 prednáškou pre verejnosť Petra Dubovského SJ na tému Eliáš v škole cudzinky, vdovy? Prednáška sa uskutočnila v Aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach a zúčastnila sa jej široká paleta záujemcov. Hudobne ju obohatil aj biblista Bohdan Hroboň. Záznam z tohto podujatia si môžete vypočuť cez priložený odkaz.

Peter Dubovský SJ – Eliáš v škole cudzinky, vdovy?

V nasledujúcich dňoch 28. a 29. 9. konferencia pokračovala vedeckou časťou v Kláštore Bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku. So svojimi príspevkami vystúpili hostia zo zahraničia Juliane Eckstein z Frankfurtu nad Mohanom, Beate Kowalski z Dortmundu, Reinhard Müller z Göttingenu, Harald Samuel z Oxfordu a Michael Wolter z Bonnu. Niektorí z nich prednášali pomocou internetového spojenia na diaľku. Z domácich prispievateľov to boli Šimon Marinčák, riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Jozef Tiňo z TF Trnavskej univerzity, Miroslav Varšo, zo Spoločenskovedného ústavu SAV a členovia nášho centra Róbert Lapko a Juraj Feník, ktorí tiež pôsobia na Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. Mostom medzi zahraničím a domácou pôdou boli Blažej Štrba, ktorý okrem Bratislavy pôsobí aj v Jeruzaleme a Peter Juhás, ktorý je tiež členom nášho centra a zároveň pôsobí na vedeckom pracovisku v Münsteri.