V dňoch 27.-29. septembra 2022 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Challenges for Ancient and Modern Bible Translators II. (Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie II.). Ako samotný názov napovedá, išlo o pokračovanie konferencie s rovnakým zameraním zo septembra minulého roka. Obe konferencie organizovalo naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV.

Tohtoročná konferencia bola otvorená 27. 9. o 18:00 prednáškou pre verejnosť Petra Dubovského SJ na tému Eliáš v škole cudzinky, vdovy? Prednáška sa uskutočnila v Aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach a zúčastnila sa jej široká paleta záujemcov. Hudobne ju obohatil aj biblista Bohdan Hroboň. Záznam z tohto podujatia si môžete vypočuť cez priložený odkaz.

Peter Dubovský SJ – Eliáš v škole cudzinky, vdovy?