Vo štvrtok 22.6.2017 sa skončil dvojsemestrálny vzdelávací kurz o Dejinách starovekého Izraela organizovaný Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach. Posledná prednáška, zameraná na helenistické obdobie, zakončila prierez, ktorý od septembra umožňoval účastníkom nazrieť do histórie Božieho ľudu pod zorným uhlom archeologických, numizmatických, epigrafických a literárnych mimobiblických objavov, a to všetko v porovnaní so svedectvom samotných biblických spisov. Kurzom, ktorý sa opieral o najaktuálnejšie výsledky vedeckého bádania, sprevádzal Dr. Peter Juhás, vedecký pracovník univerzity v Münsteri, odborník na orientálne jazyky a históriu a člen Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Prednášky o Dávidovi a Šalamúnovi a vzniku kráľovstva sa 10.11.2016 zúčastnil aj J.E. Zvi Aviner Vapni, veľvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike. Obohatením kurzu bola mimoriadna samostatná prednáška o Jeruzalemskom chráme prednesená Prof. Ing. Petrom Dubovským, Th.D., SJ, dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Účastníkmi prednášok boli poslucháči z radov kňazov, rehoľníkov a laikov so záujmom o históriu, archeológiu a biblikum. Frekventantom prednášok bol aj vladyka Mons. Milan Lach SJ, nový administrátor eparchie Parma v USA. Záujemcov o túto tematiku pozývame na pripravovanú výstavu „Príbeh Biblie. Od tabuľky ku knihe“, ktorá chce voľne nadviazať na cyklus prednášok o dejinách Izraela. Výstava sa uskutoční od 5.10.2017 do 6.10.2017 v čase od 9:00 do 18:00 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14 v Košiciach. Výstavu slávnostne prednáškou otvorí prof. Christoph Levin, emeritný dekan Evanjelickej teologickej fakulty na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove a prezident Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona.