V týchto dňoch v Košiciach prebieha medzinárodná vedecká konferencia na tému Teokracie.

Začala 25. 2. verejnou prednáškou Petra Olexáka pod názvom: „Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách“