Videozáznam na našom YouTube kanáli

Audiozáznam prednášky

(V audiozázname chýba pár minút z úvodu prednášky.)

Záznam diskusie po prednáške
Článok v StBiSl

Odborný seminár „Ako (ne)čítať Bibliu: orientácia v bludisku biblických interpretácií“ pod vedením prof. Petra Dubovského SJ, ktorý sa uskutočnil 7. februára 2022, bol už piatou biblickou platformou organizovanou v Prešove naším Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Aj tento seminár, tak ako predchádzajúce aktivity, mal charakter kontinuálneho vzdelávania i formácie v oblasti biblických vied, s nadkonfesionálnym a interdisciplinárnym presahom. Bol spoluorganizovaný s Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dvorane Starého kolégia.

Slovami prof. Petra Dubovského „… od čias keď prví autori Písma napísali prvé riadky po dnešného čitateľa, ubehlo niekoľko tisícročí, za ten čias sa vystriedali mnohé politické zriadenia a kultúrne smery. Svet  v ktorom vznikalo Písmo, je pre mnohých moderných čitateľov ťažko pochopiteľný a niekedy až morálne neprijateľný. Z tohto dôvodu je dôležité správne pochopiť predovšetkým prostredie v ktorom Písmo vznikalo, jeho náboženský svet, jeho hodnotový systém a jeho spoločensko-politické usporiadanie. Písmo naviac nevzniklo v jednom okamihu, ale je produktom viacerých generácií. Je preto potrebné poznať aj prostredie v ktorom sa Písmo aj odovzdávalo z generácie na generáciu. A keďže ide o Božie slovo, ktoré ohlasujeme dnes, je potrebné zobrať do úvahy aj ten náš, súčasný svet, jeho otázky a problémy“.

Prednášku si môžete pozrieť ako videozáznam alebo vypočuť si jej audiozáznam kliknutím na odkaz pri tomto článku, resp. prečítať čiastočne publikovanú v ročenke Studia Biblica Slovaca 2005 na str. 17-38 (odk