Vo štvrtok 16.2.2017 pokračovala prvým stretnutím v letnom semestri séria prednášok o Dejinách starovekého Izraela.  Dr. P. Juhas sa v nej zameral na obdobie expanzie Asýrskej ríše, pád Severného Izraelského kráľovstva a vzostupu Júdskeho kráľovstva. Nasledujúca prednáška sa uskutoční 20.4.2017 o 17:30 na Komenského 14 v Košiciach.