V roku 2022 naša Letná škola jazykov Biblie prechádza do novej dekády svojej existencie. Aj tento rok ponúkame výučbu základných biblických jazykov – biblickú hebrejčinu a gréčtinu.
Letnú školu jazykov Biblie už tradične organizujeme v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV.

S hebrejčinou začíname už skôr a v novom formáte. Tentokrát pôjde o výučbu počas piatich sobôt od 8:00 do 12:00 v týchto termínoch:
26. februára
5. a 26. marca
7. a 14. mája
Prihlásiť sa je možné do 24. februára na emailovej adrese rlapko@gmail.com.
Veríme, že takýto formát môže byť dostupnejší pre širšiu verejnosť.

Biblickú gréčtinu budeme vyučovať počas troch víkendov:
26.-28. augusta
2.-4. septembra
9.-11. septembra
Časy vyučovania budú upresnené neskôr.
Prihlásiť sa je možné do 1. augusta na emailovej adrese rlapko@gmail.com.

Kurzy sa uskutočnia v budove Teologickej fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach.

Bližšie informácie môžete získať na emailovej adrese rlapko@gmail.com.

Srdečne Vás na tieto kurzy pozývame a tešíme sa spoločné chvíle strávené pri biblických jazykoch, ktoré nám otvoria nové cesty k chápaniu Sv. písma.