Účastníkom kurzu Dejiny starovekého Izraela oznamujeme, že posledná prednáška, ktorá sa bude venovať helenistickému obdobiu (až po príchod Rimanov) sa uskutoční 22. júna 2017 vo zvyčajnom čase a na zvyčajnom mieste (17:30-19:30, Centrum Spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice).

Na prednášku zároveň pozývame aj tých, ktorí sa predošlých častí kurzu nezúčastnili.

Všetci ste srdečne vítaní!