Počas Pôstneho obdobia sme v Rímskokatolíckej farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach ponúkli širokej verejnosti sériu prednášok zameraných na Sväté písmo. Prednášky boli súčasťou pôstnej duchovnej obnovy a prípravy na Veľkú noc. Prvé dve prednášky boli úvodom do štúdia Biblie, v ktorých sme predstavili, čo je Biblia a čo môžeme od nej očakávať a čo nie. Ďalšie dve stretnutia boli zamerané na konkrétne biblické texty spojené s Pôstnym obdobím. Najprv sme sa venovali vysvetleniu kajúceho Žalmu 51 a pri poslednom stretnutí postave Judáša pri poslednej večeri.

Stretnutia pripravil a viedol člen nášho centra, Matúš Imrich.