V spolupráci so Slovenským katolíckym kruhom a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach vás pozývame na cyklus biblických podnetov počas blížiaceho sa pôstneho obdobia vždy vo štvrtok večer o 19:00 v Slovenskom katolíckom kruhu na Alžbetinej 14 v Košiciach.

Podrobný rozpis tém a ich prednášajúcich nájdete na priloženom plagáte.

Tešíme sa na vás!