Moderátor nášho centra prof. Róbert Lapko bol pozvaný prednášať pre Výskumné centrum kritického myslenia a cností pri Ústave pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Prednáška s názvom „Rodina a manželstvo na starom Blízkom východe“ sa uskutočnila v online priestore 23. 11. 2021. Sledovalo ju asi 70 poslucháčov a prítomných pozdravila aj dekanka fakulty prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA.