Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh

pozývajú v rámci cyklu

Návrat k Newmanovej Idei univerzity: vzdelanie formujúce osobnosti 

na prednášku Dr. Ján Dolného

Vzťah vzdelania a etických hodnôt

a diskusiu s pozvanými hosťami, súrodencami doc. Martinou Kosturkovou a doc. Jánom Knapíkom

dňa 9.11.2023 o 19:00 v SKK, Alžbetina 14, Košice

Martina Kosturková a Ján Knapík: habilitačné konanie na PF UKF v odbore pedagogika

Viac info: rlapko@gmail.com

Tešíme sa na vás!

Pozvánka na TKKBS