Pozývame Vás na štvrté stretnutie o Newmanovej Idei univerzity, v centre ktorého bude právo.

Člen nášho centra, Ján Dolný predstaví myšlienky kardinála Newmana k tejto téme a naším hosťom tento raz bude doc. Martin Vernarský, sudca Ústavného súdu SR, pedagóg a katedrálny organista.

Stretnutie sa uskutoční 20. 3. 2024 o 19:00 v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach (Alžbetina 14).

Tešíme sa na Vás!