V utorok, 25. 1. 2022, Lukáš Durkaj, člen nášho centra a doktorand Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV predstavil projekt svojej dizertačnej práce na tému „Filologická analýza prekladu vybraných žalmov Jána Šveca-Slavkoviana“  a úspešne zvládol dizertačnú skúšku na UKF v Nitre.

Srdečne blahoželáme!