V piatok, 14. 10. 2022, sme spoluorganizovali biblické kolokvium zamerané na biblickú rodinnú terminológiu a na jej recepciu. Okrem nášho centra boli spoluorganizátormi aj Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. a Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku, na ktorej pôde sa kolokvium aj uskutočnilo.

Zoznam príspevkov:

Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV: Otvorenie
Róbert Lapko, SÚJS SAV, TF KU: Adelfós v Knihe Tobiáš
Dušan Demjanovič, TF KU: Judita vdova
Peter Kuriško, TF KU: Vdovy v Lukášovom evanjeliu a Skutkoch apoštolov
Matúš Imrich, C-SBBS: Od matky k žene v Jánovom evanjeliu
Juraj Feník, SÚJS SAV, TF KU: Terminológia rodiny a Pavlov vzťah k Solúnčanom
Martin Sedlák, TF KU: Otec, Syn a synovia v Liste Hebrejom
Anabela Katreničová, FF UPJŠ: Termín univira a jeho použitie v spisoch sv. Augustína
Marína Hríb, SÚJS SAV: Vuk Stefanović Karadžić a jeho preklad Nového zákona
Žaneta Zsarnóczaiová, SÚJS SAV: Diachrónia asociačného potenciálu biblizmov v jazykovom povedomí nositeľov ukrajinského jazyka
Katarína Dudová, SÚJS SAV: Členovia rodiny v biblických a mimoblických slovenských prísloviach
Lukáš Durkaj, SÚJS SAV: Rodina v Žaltári očami slovenských básnikov
Edita Prihodová, LIC : Pieseň piesní v slovenskej literatúre

Príspevky budú publikované v zborníku.