Hosťom májového stretnutia z cyklu o Newmanovej Idei univerzity bol rektor Pražskej vysokej školy psychosociálních studií, doc. Jiří Růžička. Témou tohto stretnutia bola Starostlivosť o dušu v perspektívach psychoterapie. Náš vzácny hosť oslovil poslucháčov nielen svojím odborným pohľadom, ale aj bezprostredným a otvoreným prístupom. Veľmi si vážime, že doc. Růžička rád a ochotne meral cestu k nám.

Už tradične diskusiu doplnil Ján Dolný o pohľad kardinála Newmana k danej téme, ako ho vyjadril vo svojej knihe Idea univerzity. Diskusiu moderoval Róbert Lapko a večer obohatil aj Michal Bodnár hrou na nezvyčajný nástroj z 19. stor.

Toto stretnutie sa uskutočnilo 7.5.2024 v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach. SKK ďakujeme za spoluprácu a prípravu občerstvenia po diskusiách počas celého akademického roka, ktoré dalo príležitosť na pokračovanie v rozhovoroch už viac neformálnym spôsobom.

Už teraz pokračujeme na príprave ďalších stretnutí podobného charakteru. Včas vás budeme o nich informovať.