Za účasti arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera, zástupcov viacerých kresťanských cirkví, študentov a laickej verejnosti sa vo štvrtok 5. októbra 2017 v priestoroch CSVZML v Košiciach skutočnila vedecká konferencia Martin Luther po 500 rokoch a biblická výstava Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe.
V spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ ML a Slavistickým ústavom SAV ich zorganizovalo košické Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Hlavným prednášajúcim na konferencii bol Prof. Christoph Levin, dekan Evanjelickej teologickej fakulty na LMU v Mníchove (2009-2015), koordinátor starozákonnej sekcie revízie Lutherovej Biblie (2010-2016) a prezident Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona IOSOT (2010-2013). Vo svojej prednáške Die Bibelübersetzung Martin Luthers und ihre neueste Revision predstavil dejiny a pozadie prekladu Biblie do nemčiny realizovaného Martinom Lutherom a práce na jeho najnovšom revidovanom vydaní. Na konferencii ďalej vystúpili biblisti Bohdan Hroboň a Blažej Štrba, patrista Juraj
Pigula OSA a cirkevný hudobník  Ján Veľbacký, ktorí ponúkli pohľad na Lutherovu teologickú formáciu a prínosy pre biblistiku a sakrálnu hudbu. Príspevky konferencie a diskusie medzi účastníkmi sa niesli v duchu slov pápeža Františka, že „seriózne štúdium, oslobodené od predsudkov a ideologických polemík, umožňuje cirkvám, ktoré sú dnes v dialógu, rozlišovať a prijať to, čo bolo v reformácii pozitívne a legitímne, a dištancovať sa od chýb, zveličovania a pádov, uznajúc hriechy, ktoré viedli k rozdeleniu.“

Simultánne s konferenciou prebehla dvoj-dňová výstava, ktorej exponáty zväčša pochádzali zo súkromnej zbierky Michala Lapčaka, kazateľa Bratskej jednoty baptistov v Prešove. Na nej mohli návštevníci obdivovať unikátne exponáty rôznych druhov vydaní Biblie od 15. storočia až podnes, verné repliky historických hlinených tabuliek s klinovým písmom a kópie kumránskych zvitkov. Túto jedinečnú možnosť využili najmä početné skupiny exkurzií zo základných a stredných škôl z celého východoslovenského kraja.