Slavistika má osobitne silnú tradíciu v nemecky hovoriacom svete. Jedným z takýchto príkladov je aj Univerzita v Heidelbergu. Tá v rámci svojej bohatej štruktúry zahŕňa aj Slavistický ústav (Slavisches Institut), ktorý je súčasťou Neofilologickej fakulty (Neuphilologische Fakultät). V týchto augustových dňoch tento ústav navštívil Mgr. Lukáš Durkaj, doktorand Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i., ktorý sa na miestnej najstaršej univerzite v Nemecku zúčastňuje tradičného medzinárodného letného kurzu nemeckého jazyka a kultúry (Internationaler Ferienkurs für deutsche Sprache und Kultur) a realizuje výskum v rámci riešenia projektu APVV-20-130. Prijala ho aj riaditeľka ústavu Prof. Dr. Irina Podtergera.