Po úspechu biblického podujatia s moderovanou diskusiou, výstavou a prednáškami vo Vranove nad Topľou, ktoré organizovalo naše centrum minulý mesiac (viac tu), prichádza podobná ponuka v Prešove.

Sme radi, že naša aktivita inšpirovala aj iných. Tentokrát sa podieľame na organizovaní biblickej výstavy predovšetkým s Gréckokatolíckou fakultou Prešovskej univerzity, v ktorej priestoroch sa toto podujatie aj uskutoční (Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov; vedľa OC Novum).

Biblické artefakty zo zbierky Michala Lapčáka budú prístupné verejnosti v týchto termínoch: 24.-28. 10. 2022, v čase 9:00-18:00 a 29.10.2022, v čase 9:00-15:00.

Sprievodné prednášky – tiež na pôde GTF – budú prebiehať v rovnakých dňoch ako výstava so začiatkom vždy o 16:30:

Pondelok, 24.10.: Inšpirácia a pravda Biblie. Čo je to vlastne Biblia a čo od nej očakávať – Matúš Imrich
Utorok, 25.10.: Ako porozumieť zvestovaniu: Od staroslovienčiny k slovenčine – Peter Žeňuch
Streda, 26.10.: Zistiť, že Božie slovo je aktuálne: Prístupy čítania biblických textov – Štefan Novotný
Štvrtok, 27.10.: Kamaldulská Biblia: Prvý preklad celej Biblie do slovenčiny – Róbert Lapko
Piatok, 28.10.: Biblia – miesto stretnutia sa Boha s človekom. Kontext východnej tradície – Ľuboslav Petričko

Vstup je voľný.

Všetci ste srdečne pozvaní!