Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v. v. i. a Postoj media, s. r. o.

Vás pozýva na podujatie

BIBLIA: KNIHA KNÍH A JEJ PRÍBEH

Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční v budove Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou (M. R. Štefánika 875/200) je výstava biblických artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka a séria diskusií a prednášok na témy spojené s Bibliou.

Výstava bude záujemcom prístupná od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022 v čase od 8:00 do 18:00.

Otvorenie výstavy, 26. 9. 2022, bude sprevádzané moderovanou diskusiou s uznávanými odborníkmi na Bibliu a na dejiny i prostredie jej vzniku, s prof. Petrom Dubovským SJ a doc. Bohdanom Hroboňom.
Táto diskusia sa uskutoční v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou (M. R. Štefánika 875/200) o 16:30.

Počas ďalších dní trvania výstavy ponúkame prednášky na vybrané biblické témy, znova v priestoroch knižnice, so začiatkom vždy o 16:30.
Témy prednášok a prednášajúci:
27. 9. 2022 – Čo to vlastne Biblia je a čo od nej očakávať? (Matúš Imrich)
28. 9. 2022 – Slovenský Kalvínsky žaltár z roku 1752 (Peter Zubko)
29. 9. 2022 – Kamaldulská Biblia: prvý známy preklad celej Biblie do slovenčiny (Róbert Lapko)
30. 9. 2022 – Preklady Žaltára (Lukáš Durkaj)

Ste srdečne vítaní a už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami vo Vranove nad Topľou.