Stať z druhého nedeľného čítania sa do značnej miery podobá tej spred dvoch týždňov (2,20b-25). Vtedy boli slová adresované sluhom v domácnosti, ktorých situácia však mala slúžiť ako príklad pre všetkých členov kresťanského spoločenstva. Nie ten, kto musí znášať ťažkosti pre vlastné priestupky si zaslúži chválu, ale ten, kto trpí, hoci koná dobro. Najvyššou motiváciou k takémuto konaniu je sám Ježiš. On, hoci sa nedopustil žiadneho priestupku, znášal utrpenie bez toho, aby sa vyhrážal či vynášal rozsudky – to všetko zveril do rúk „tomu, ktorý súdi spravodlivo“ (2,23). Jeho nespravodlivo utŕžené rany však priniesli uzdravenie mnohým (2,24). Znášanie nespravodlivosti bez túžby po odplate či pomste totiž prináša uzdravenie životov.

Základná schéma v dnešnom čítaní je veľmi podobná. Aby sme to však mohli vidieť lepšie, bolo by vhodné pridať k dnešným veršom ešte dva predchádzajúce a predĺžiť o štyri ďalšie (teda vv. 13-22).

Verše 13-14 sa znova venujú téme nespravodlivého utrpenia: „Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?! Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení“ (3,13-14a). Náš úryvok začína 15. veršom, ktorý je pokračovaním druhej polovice 14. verša a spoločne sú pravdepodobne narážkou na Iz 8,12-13: „Nezvite sprisahaním všetko, čo tento ľud volá sprisahaním, a čoho sa on bojí, nebojte sa a nestrachujte sa! Pána zástupov, toho majte za Svätého! On je vašou bázňou a on vaším strachom.“ Aj vo svetle tejto paralely sa náš preklad „Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa“ (v. 14b) nejaví ako správny. Túto časť verša je lepšie preložiť: „Toho, čoho sa boja oni, sa nebojte ani nebuďte rozrušení“. Autor tu teda nevyzýva členov kresťanskej komunity, aby sa nebáli hrozieb svojich odporcov, ale aby ich netrápil strach z vecí, ktorých sa bežne ľudia bez viery v Krista boja. Naproti tomu stojí časť z úvodu dnešného čítania: „zasväťte“ či „uctievajte sväto Pána, Krista vo svojich srdciach“ (v. 15a). Namiesto prepadaniu strachom má kresťan pozornosť svojho srdca zamerať na Krista. Netreba sa zasvätiť strachom, ale Ježišovi. …

Celý text zamyslenia si môžete prečítať tu
Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu

Z Prvého Petrovho listu (3,15-18):

(15) Avšak uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. (16) Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. (17) Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. (18) Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.