Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozývajú na online konferenciu z príležitosti ukončenia riešenia projektu Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Konferencia sa uskutoční dňa  4.5.2021 od 15 hod. Vstup je voľný. Prihlasovacie údaje sú Zoom ID: 749 623 2000 a heslo: 346720. Na konferencii sa prihovoria Jozef Jančovič, Juraj Feník, Peter Dubovský, Erika Brodňanská, Peter Juhás, Šimon Marinčák, Peter Zubko a Róbert Lapko.

Výstupom riešenia projektu je aj päť publikácií:
Lapko, R. (ed.), Martin Luther po päťsto rokoch (VEDA, Bratislava 2018)
Lapko, R. (ed.), Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár (VEDA, Bratislava 2019), voľne prístupné na http://slavu.sav.sk/publikacie/evanjelium.pdf;
Lapko, R. (ed.), Lukášovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár (POSTOJ MEDIA, Bratislava 2020), voľne prístupné na http://slavu.sav.sk/publikacie/Luke_final_web.pdf;
Zubko, P. – Žeňuch, P – Lapko, R. – Marinčák, Š., Slovenský Kalvínsky Žaltár. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VII (VEDA, Bratislava 2020) voľne prístupné na http://slavu.sav.sk/publikacie/kalvisnky_zaltar_web.pdf;
Juhás, P. – Lapko, R. – Müller, R. (eds.), Theokratie: Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze (De Gruyter, Berlín, vyjde v októbri 2021).

Viac info na plagáte.