Ako sme informovali, na prelome mesiacov septembra a októbra sa konalo medzinárodné vedecké sympózium na tému Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie. Kvôli sťaženým podmienkam spôsobených najmä pandémiou sa nemohli všetci prednášajúci zúčastniť aj osobne a tak predstavili svoje príspevky online. Zo zahraničných prenášateľov boli osobne prítomní Hermann-Josef Stipp, emeritný profesor starozákonnej teológie na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove a Leonardo Pessoa da Silva z Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Prostredníctvo internetového spojenia predniesli svoje príspevky Andreas Michel, profesor biblickej teológie na univerzite v Kolíne nad Rýnom a známy slovenský biblista Peter Dubovský, ktorý tiež prednáša na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.

K týmto prednášajúcim sa pridali ďalší slovenskí i zahraniční odborníci podľa avizovaného programu sympózia.

Otváracia prednáška profesora Stippa Problémy prekladu Knihy proroka Jeremiáša a ich textovo-dejinné pozadie bola prístupná širokej verejnosti a to aj prostredníctvom internetového prenosu.

Jednotlivé príspevky budú neskôr publikované knižne.

Sme veľmi radi, že aj napriek pretrvávajúcej náročnej pandemickej situácii sa nám sympózium poradilo zorganizovať.

Do jeho atmosféry môžete nahliadnuť aspoň prostredníctvom niekoľkých fotografií. Sympózium sa uskutočnilo v priestoroch Kláštora bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku.

Úvodný príspevok sympózia predniesol Prof. Hermann-Josef Stipp

Sympózium oficiálne otvoril Prof. Róbert Lapko