Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

v spolupráci s

Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TF TU

a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV

organizuje 7. ročník

Letnej školy jazykov Biblie 2018

Čítanie staroslovienskych a cirkevnoslovanských textov
Termín: 30.7.-4.8.2018 (20 hodín)
Lektor: Peter Žeňuch

Ugaritčina: Úvod do jazyka a literatúry
Termín: 6.-17.8.2018 (30 hodín)
Lektor: Peter Juhás

Biblická hebrejčina pre pokročilých
Termín: 6.-17.8.2018 (40 hodín)
Lektor: Matúš Imrich

Biblická latinčina pre začiatočníkov
Termín: 6.-24.8.2018 (60 hodín)
Lektor: Anabela Katreničová

Biblická gréčtina pre pokročilých
Termín: 20.-31.8.2018 (40 hodín)
Lektor: Juraj Feník

Miesto: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice

Možnosť prihlásenia sa na csbbske@gmail.com do 1.6.2018.

Bližšie informácie rlapko@gmail.com.