Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Odštartovali sme ďalší ročník Letnej školy jazykov Biblie

Tento týždeň sa začal 7. ročník Letnej školy jazykov Biblie, projekt letných intenzívnych jazykových kurzov organizovaných Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Momentálne prebieha kurz biblickej aramejčiny a hebrejčiny pre pokročilých a latinčiny pre začiatočníkov. Koncom augusta je ešte naplánovaný kurz biblickej gréčtiny pre pokročilých. Dvadsiatim účastníkom letnej školy organizovanej v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slavistickým ústavom

Letná škola jazykov Biblie 2018

Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TF TU a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV organizuje 7. ročník Letnej školy jazykov Biblie 2018 Čítanie staroslovienskych a cirkevnoslovanských textov Termín: 30.7.-4.8.2018 (20 hodín) Lektor: Peter Žeňuch Ugaritčina: Úvod do jazyka a literatúry Termín: 6.-17.8.2018 (30 hodín) Lektor: Peter Juhás Biblická