Letná škola jazykov Biblie prebehla úspešne aj tento rok a to už po desiatykrát (viac si môžete prečítať tu). Práve pri tejto pre nás významnej príležitosti desiateho výročia Letnej školy sme pripravili špeciálny, bonusový program, tiež zameraný na jazyky Biblie, ale trochu z iného aspektu – budeme sa viac venovať vybraným textovým problémom v Biblických statiach.

Peter Juhás objasní význam sýrskych a aramejských prekladov Nového zákona pre lepšie chápanie biblického textu. Táto prednáška pre verejnosť sa uskutoční vo štvrtok 23. 9. 2021 o 16:30 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka na Komenského 14 v Košiciach.

Po prednáške bude program pokračovať prvými workshopmi, pri ktorých sa bude pracovať už s konkrétnymi biblickými textami v gréčtine a sýrčine. Pracovať sa s nimi bude takým spôsobom, aby aj účastník neznalý týchto jazykov mal z toho úžitok. Workshopy povedú odborníci v jednotlivých oblastiach a zároveň členovia nášho centra Peter Juhás a Juraj Feník. Workshopy budú mať svoje pokračovanie aj v nasledujúci deň (24. 9.) v popoludňajších hodinách.

Ďalšie informácie nájdete na priloženom plagáte.

Všetci ste srdečne vítaní.