V týchto dňoch (9.-13.10.) v Penzióne Augustineum prebiehajú duchovné cvičenia pre kňazov organizované naším Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Stretlo sa na nich 26 kňazov z viacerých diecéz Slovenska. Exercitátorom je Ján Dolný OSB z benediktínskeho kláštora v Sampore, s ktorým spolupracujeme na viacerých našich aktivitách. V týchto duchovných cvičeniach účastníkom predstavuje žalmy v širšom teologickom a spirituálnom kontexte. Žalmy sprevádzajú kňazov pri každodennej modlitbe Liturgie hodín. Pravdepodobne aj preto sa tieto duchovné cvičenia stretli s veľkým záujmom.

Pozvánku na tieto duchovné cvičenia si môžete pozrieť tu.