Dňa 14. januára 2023 sme sa podieľali na seminári pre lektorov v Rímskokatolíckej farnosti sv. Alžbety v Košiciach.

Témou seminára bola Služba lektorov podľa Dei Verbum a Verbum Domini.