Odovzdaním certifikátov 28. júla 2017 ôsmym absolventom intenzívneho kurzu biblickej aramejčiny bol ukončený 6. ročník Letnej školy jazykov Biblie (LŠJB) organizovanej Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) v Košiciach. Popri biblickej hebrejčine, gréčtine, latinčine, sýrčine a ďalších jazykoch bolo štúdium biblickej aramejčiny po prvýkrát v ponuke C-SBBS.

Cieľom organizovania Letných škôl je otváranie sveta Biblie s vedomím, že „Božie slovo je schopné preniknúť do rôznych kultúr a vyjadriť sa v rozličných jazykoch, pričom samotné Slovo pretvára hranice jednotlivých kultúr a vytvára spoločenstvo medzi rôznymi národmi“ (Verbum Domini, 116).

V nasledujúcom ročníku LŠJB 2018 je v plánovanom balíku intenzívnych kurzov biblická gréčtina pre začiatočníkov a biblická hebrejčina pre pokročilých. Novinkou bude ugaritčina a staroslovienčina v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV.

Účastníci a lektori Letnej školy jazykov Biblie 2017