Tento týždeň sa začal 7. ročník Letnej školy jazykov Biblie, projekt letných intenzívnych jazykových kurzov organizovaných Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného svetaMomentálne prebieha kurz biblickej aramejčiny a hebrejčiny pre pokročilých a latinčiny pre začiatočníkov. Koncom augusta je ešte naplánovaný kurz biblickej gréčtiny pre pokročilých. Dvadsiatim účastníkom letnej školy organizovanej v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV sa venujú kvalifikovaní lektori Anabela Katreničová, Juraj Feník, Peter Juhás a Matúš Imrich.

Aramejčina

Latinčina a hebrejčina

Gréčtina