Veľkonočná vigília, okrem série starozákonných čítaní, ponúka aj jedno čítanie z Pavlových listov. Tento úryvok je takmer identický s druhým čítaním na 13. nedeľu v Cezročnom období v roku A. Je to perikopa z Listu Rimanom, z jeho 6. kapitoly. Našu biblickú úvahu nad týmto čítaním si môžete prečítať kliknutím na odkaz nižšie:

Z Listu Rimanom

Druhé čítania na Veľkonočnú nedeľu sú vo všetkých liturgických rokoch rovnaké, menia sa len evanjeliá. Liturgia ponúka na výber z dvoch možností: stať z Listu Kolosanom alebo z Prvého listu Korinťanom. Naše texty k týmto čítaniam si môžete prečítať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Z Listu Kolosanom
Z Prvého listu Korinťanom