Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) si všimol konferenciu o Teokracii, ktorú sme organizovali v uplynulom roku. Správa o tejto konferencii sa objavila v poslednom čísle ostatného ročníka (6/2019) časopisu Kultúra slova, ktorý je orgánom JÚĽŠ SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej. Správu v tomto časopise si môžete prečítať na jeho 356 strane aj v jeho elektronickej verzii na tejto internetovej adrese.

O programe a prednášateľoch na spomínanej konferencii sa viac dozviete na našej internetovej stránke tu. Tu si môžete prečítať správu o konferencii a tu si môžete pozrieť z nej zopár fotografií.

V tomto roku sa pripravuje vydanie príspevkov, ktoré na konferencii odzneli v publikácii Theokratie. Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze. Publikáciu vydá nemecké vydavateľstvo de Gruyter.