Vo štvrtok, 31.8.2017 sa v Košiciach uskutočnil krátky seminár na tému „Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v Markovom evanjeliu“. Seminár bol súčasťou prípravy na 17. ročník Biblickej olympiády a pozostával zo štyroch prednášok, ktoré predniesli členovia nášho centra.

Tu vám na stiahnutie ponúkame materiály ku Gn 12-36, ktoré môžu byť užitočné nie len k príprave na Biblickú olympiádu, ale aj k osobnému štúdiu týchto kapitol Svätého písma so zameraním na vyššie spomenutú tému. Z každého súboru je k dispozícii jeho pdf verzia alebo verzia programu Microsoft Word.

Tabuľka 1 . PDF
Tabuľka 1 . DOCX
Tabuľka 2 . PDF
Tabuľka 2 . DOCX
Poznámky . PDF