O našich podujatiach, ktoré sa konajú v posledný septembrový týždeň tohto roku pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Hieronyma, sa môžete dočítať aj na stránkach Denníka Postoj. Článok nájdete kliknutím na odkaz nižšie.

Prvým je podujatie pre širokú verejnosť Biblia: Kniha kníh a jej príbeh, ktoré prebieha počas celého týždňa (26.-30.9.) vo Vranove nad Topľou (viac tu).
Pri otváracej besede so slovenskými biblistami 26.9. o 16:30 bude predstavený nový preklad Jánovho evanjelia!

Druhým je medzinárodná vedecká konferencia Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie. Tá sa uskutoční v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciah-Lorinčíku v dňoch 28.-29.9. Otváraciu prednášku k tomuto podujatiu bude mať biblista Peter Dubovský SJ na tému Eliáš v škole cudzinky, vdovy? Prednáška sa uskutoční 27.9. o 18:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka na Komenského 14 v Košiciach a je prístupná pre širokú verejnosť (viac tu).

Na obe podujatia Vás srdečne pozývame.

Článok Denníka Postoj