Centrum od svojho vzniku v roku 2016 sa zameriava predovšetkým na vzdelávanie a výskum v biblických a blízkovýchodných vedách s interdisciplinárnym presahom do iných  oblasti (ako napr. antropológia, filozofia, umenie, politológia a sociológia). Organizuje intenzívne kurzy klasických jazykov ako gréčtina, latinčina, hebrejčina, či sýrčina (video ukážka správy RTVS https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/105711#8), rôzne semináre (záznam z jedného z seminárov https://biblia.abuke.sk/peter-dubovsky-sj-prednasal-v-presove/), ale aj formačné  akadémie pre mladých (video ukážka pozvánky https://biblia.abuke.sk/letna-akademia-mladych-lamka-sa-vracia/). Svoju programovú ponuku chce Centrum od jesene 2023 sme sa kvôli veľkému záujmu  rozšíriť o systematickú intelektuálnu formáciu a to na začiatku s Návratom k Newmanovej Idei univerzity: vzdelaniu formujúcemu osobnosti v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach.

Počas septembra – decembra 2023 sme naplánovali cyklus prednášok a diskusii s uznávanými odborníkmi, ktoré by pokrývali témy „Poznanie ako cieľ: Vzdelanie a problém ideologizácie myslenia, klasické vzdelanie; Vzťah poznania a odbornosti: Vzdelanie a otázka špecializácie vedných odborov; Vzdelávanie v rámci spoločenstva: Kladné účinky vzdelávania v spoločenstve. Vývin intelektuálnych osobností; Priestor pre náboženskú vieru na pôde univerzity, Miesto teológie v systéme vzdelania. Univerzita v kontexte vzťahov Cirkvi a štátu“. Garantmi programu budú prof. Róbert Lapko, moderátor C-SBBS a nový člen Centra ThDr. Ján Dolný, PhD., absolvent The Catholic University of America, s obhajobou dizertačnej práce: Vzťah medzi pápežským úradom a vývinom doktríny v dielach J. H. Newmana a V. S. Soloviova.