Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Tretia prednáška o Dejinách starovekého Izraela aj s účasťou veľvyslanca štátu Izrael

Vo štvrtok 10. 11. 2016 pokračovala séria prednášok organizovaná naším Centrom o Dejinách starovekého Izraela. Svojou návštevou nás poctil J.E. Zvi Aviner Vapni, veľvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike. Pán veľvyslanec na úvod predniesol krátku prednášku o význame Jeruzalema z historického hľadiska a o dôležitosti navštíviť Izrael pre každého, kto chce Biblii porozumieť lepšie. Po prednáške

13 novembra, 2016|Aktuality, Semináre|