Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

V Bardejovských Kúpeľoch s Matúšovým evanjeliom

V dňoch 21. a 22. novembra 2017, naše centrum organizovalo seminár v rámci Celoživotného štúdia Biblie. Seminár bol zameraný na bližšie poznávanie prvých dvoch kapitol Matúšovho evanjelia, ktoré rozprávajú o Ježišovom narodení a detstve. Tentokrát sme si k spolupráci prizvali biblistu Blažeja Štrbu, kňaza Banskobystrickej diecézy, a Juraja Pigulu, augustiniána, odborníka na patristiku. Vo veľmi príjemnej

Narodenie Krista podľa Matúša

V rámci Celoživotného biblického štúdia 2017 vás pozývame na seminár Narodenie Krista podľa Matúša Program utorok 21.11.2017 10:30–12:30 prednáškový blok I 12:30 obed 15:00–17:00 prednáškový blok II 17:30 večera a rekreácia streda 22.11.2017 8:00 raňajky 9:00–10:30 prednáškový blok III 11:00–12:30 prednáškový blok IV 12:30 obed a záver Séria prednášok ponúka detailnejší pohľad do textov Mt 1

Pozvánka na seminár v rámci Celoživotného biblického štúdia

v rámci Celoživotného biblického štúdia 2016 vás pozývame na seminár Narodenie Krista podľa Lukáša Program utorok 22.11.2016 10:30–12:30 prednáškový blok I 12:30 obed 15:00–17:00 prednáškový blok II 17:30 večera a rekreácia streda 23.11.2016 8:00 raňajky 9:00–10:30 prednáškový blok III 11:00–12:30 prednáškový blok IV 12:30 obed a záver Séria prednášok ponúka detailnejší pohľad do textov Lk 1 -

Ježišova smrť v Jánovom evanjeliu: Vybrané témy z Jn 18-19

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta Vás pozýva na seminár v rámci Celoživotného štúdia Biblie 2016 Ježišova smrť v Jánovom evanjeliu: vybrané témyz Jn 18–19 Program utorok 23.2.2016 10:30–12:30 prednáškový blok I 12:30 obed 15:00–17:00 prednáškový blok II 17:30 večera a rekreácia streda 24.2.2016 8:00 raňajky 9:00–10:30 prednáškový blok III 11:00–12:30 prednáškový blok