Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

About Lukáš Durkaj

This author has not yet filled in any details.
So far Lukáš Durkaj has created 139 blog entries.

Zamyslenie – 30. nedeľa v roku B (Hebr 5, 1-6)

30. nedeľa v Cezročnom období cyklu B nám v druhom čítaní opäť ponúka niekoľko veršov z Listu Hebrejom. Ak by sme si však tento úryvok zasadili do textového kontextu celej knihy, zistíme, že ide o priame pokračovanie toho, čo sme na liturgii počuli pred týždňom. Na základe tradičného názoru niektorých biblistov sa tam veršom

Zamyslenie – 28. nedeľa v roku B (Hebr 4, 12-13)

Naša ďalšia nedeľná vzorka z Listu Hebrejom sa vyznačuje dvoma črtami. Ukončuje prvú časť listu, ktorá sa zameriava na Božie slovo a poetický jazyk. Celý text zamyslenia nájdete tu. Z Listu Hebrejom (4, 12-13): Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od

Zamyslenie – 26. nedeľa v roku B (Jak 5, 1-6)

Séria nedeľných čítaní z Jakubovho listu je v závere. Zo začiatku jeho poslednej kapitoly nám liturgia v najbližší deň Pána ponúkne rozhorčené Apoštolove slová týkajúce sa sociálnej spravodlivosti. Celý text zamyslenia nájdete tu. Z Jakubovho listu (5, 1-6): Boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo

Zamyslenie – 24. nedeľa v roku B (Jak 2, 14-18)

V túto nedeľu sa dostávame k najznámejšej časti z Jakubovho listu. Zhrnúť by sa dala do tézy: „Viera bez skutkov je mŕtva.“ V dejinách čítania týchto veršov sa Jakubov praktický pohľad často dával do kontrastu s teológiou milosti a viery apoštola Pavla. Jedným z príkladov je aj postoj reformátora Martina Luthera, ktorý tento spis nazval „slameným listom“ a vo svojom preklade

Zamyslenie – 22. nedeľa v roku B (Jak 1, 17-18. 21b-22. 27)

Liturgiou dnešnej nedele začíname čítať úryvky z Jakubovho listu. V rámci Nového Zákona patrí do podskupiny tkzv. katolíckych listov. Nemá to však nič do činenia s denomináciou. Tento termín sa používa pre 7 biblických listov, ktoré nie sú pomenované podľa adresáta, ale iba podľa ich autora. Už starokresťanský autor Euzébius  z Cézarey ich preto charakterizoval ako určené pre

Zamyslenie – Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie (1 Kor 15, 20-27a)

Každý rok 15. augusta si väčšina kresťanov pripomína sviatok Nanebovzatia/Usnutia Panny Márie. V katolíckom ponímaní je tento deň navyše posilnený právnou záväznosťou prikázaného sviatku a existenciou oficiálne definovanej príslušnej mariánskej dogmy. Jeho význam patrične zdôrazňuje aj liturgia. Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie patrí v súčasnom latinskom obrade k tým zopár sviatkom, ktoré majú vlastné eucharistické slávenie vigílie. V praxi

14 augusta, 2021|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Zamyslenie – 18. nedeľa v roku B (Ef 4, 17. 20-24)

Pred týždňom sme v liturgii načali 4. kapitolu listu Efezanom, ktorou sa začína druhá časť celého spisu. Tá ma parenetický (poučný) charakter. Po minulonedeľnej výzve na jednotu sa tak opäť duchovne pripájame k prvotným adresátom listu, aby sme sa nechali formovať slovami s apoštolskou autoritou. Celý text zamyslenia nájdete tu. Z listu Efezanom (4, 17. 20-24):

Zamyslenie – 16. nedeľa v roku B (Ef 2, 13-18)

Minulého týždňa sme vstúpili do listu Efezanom a to silno hymnickým štýlom, ktorý bol výzvou pre nejedného lektora na liturgii. Aj úryvok z druhej kapitoly, ktorý máme pred sebou teraz, sa vyznačuje riadnou dávkou poetizmu. Celý text zamyslenia nájdete tu. Z listu Efezanom (2, 13-18): Bratia, v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste

Zamyslenie – 14. nedeľa v roku B (2 Kor 12, 7b-10)

V nedeľných čítaniach obdobia „Cez rok“ nás čaká posledný úryvok z Druhého listu Korinťanom. Pochádza z jeho predposlednej kapitoly, ktorá je súčasťou poslednej ucelenej časti spisu. V kapitole 10 sa totiž Pavol „opäť“ vracia k svojej obrane. Jazyk záverečných štyroch kapitol je však tak nezvyčajne ostrý a expresívny, že túto sekciu mnohí považujú za pôvodne samostatný list. Mohlo by dokonca ísť

Zamyslenie – 12. nedeľa v roku B (2 Kor 5, 14-17)

Pokračujeme v čítaní Pavlovho listu do Korintu. Stále sa pohybujeme v jeho prvej časti (2 Kor 1-7), kde autor opisuje a obhajuje svoju apoštolskú činnosť. Vybraný krátky úryvok z 5. kapitoly nám opäť dáva hlbšie nahliadnuť, ako sa na svoje poslanie díval Apoštol národov. Zhrnúť by sa dal do dvoch bodov: motivácia láskou a nové poznanie Krista. Celý