Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Aktualizované info o konferencii a výstave v Košiciach

Vzhľadom na rýchlo meniacu sa koronasituáciu sa avizovaná biblická výstava na TF KU v Košiciach uskutoční iba v deň medzinárodnej vedeckej konferencie, teda 30.9.2020 v čase 8:30 – 18:00 v átriu TF KU na Hlavnej 89 v Košiciach. Online prenos konferencie bude od 8:30 do 13:00 dostupný na adrese TF KU (http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta) alebo na linku https://archive.tp.cvtisr.sk/live?146779M3HTA8EG78 (teda nie

29 septembra, 2020|Aktuality, Konferencie|

Ukončenie Roku Božieho Slova v Košiciach s celonočným čítaním, konferenciou a výstavou

V Košiciach sa pripravuje v deň spomienky sv. Hieronyma trojité slávenie Božieho Slova, a to čítaním, počúvaním a pozeraním. Končiaci sa Rok Božieho Slova mohol byť ponukou osvojenia si „emauzskej skúsenosti,“ záujmu o pozorné načúvanie Božiemu Slovu, ktoré má viesť k otvoreniu očí a lepšiemu spoznaniu PÁNA (porov. Lk 24,31). Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s

24 septembra, 2020|Aktuality, Konferencie|

Vedecká konferencia „Otváral nám Písma“

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove Slovenská akadémia vied, Slavistický ústav Jána Stanislava Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach Michal Lapčák, Bratská jednota baptistov pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu a výstavu Otváral nám Písma pri príležitosti ukončenia Roku Božieho

17 júla, 2020|Aktuality, Konferencie|

Jazykovedný ústav SAV informoval o nami organizovanej konferencii

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) si všimol konferenciu o Teokracii, ktorú sme organizovali v uplynulom roku. Správa o tejto konferencii sa objavila v poslednom čísle ostatného ročníka (6/2019) časopisu Kultúra slova, ktorý je orgánom JÚĽŠ SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej. Správu v tomto časopise si môžete prečítať na jeho 356

9 mája, 2020|Aktuality, Konferencie|

Uvažovali sme o teokracii (+ nahrávka otváracej prednášky)

V dňoch 25. – 27. februára 2019 sa v Košiciach konala medzinárodná vedecká konferencia o teokracii. Viacero odborníkov z Nemecka, Estónska a Čiech, ako aj niekoľko slovenských teológov, sa venovalo téme Božej vlády z lingvistického, exegetického, teologického a systematického hľadiska a skúmalo prítomnosť a formy tejto témy v rôznych biblických spisoch. Organizátorom konferencie bolo naše košické Centrum

11 marca, 2019|Aktuality, Konferencie|

Pár fotografií z prebiehajúcej konferencie o teokracii

V týchto dňoch v Košiciach prebieha medzinárodná vedecká konferencia na tému Teokracie. Začala 25. 2. verejnou prednáškou Petra Olexáka pod názvom: "Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách" Konferencia pokračovala včera (26. 2.) v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku prednáškami v blokoch počas celého dňa.

27 februára, 2019|Aktuality, Konferencie|

Vedecká konferencia o teokracii (AKTUALIZOVANÉ)

Koncom februára vás pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Teokracia. Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy Konferenciu otvoríme 25. februára o 17:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14) prednáškou pre širokú verejnosť Petra Olexáka, člena Slovenského historického ústavu v Ríme, pod názvom Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách Konferencia

18 februára, 2019|Aktuality, Konferencie|

Konferencia k prekladu Jánovho evanjelia

V spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV zorganizovalo naše centrum Konferenciu k prekladu Jánovho evanjelia dňa 6.12.2019 v Košiciach. Tá pozostávala z dvoch blokov. Prvý vyplnila odborno-popularizačná prednáška k prológu Jánovho evanjelia, v ktorej boli predstavené niektoré obsahové zvláštnosti a prekladateľské výzvy v tomto texte. Prednáška bola otvorená pre verejnosť. V druhom bloku sa pokračovalo krátkym vstupom k všeobecným problémom prekladu Jánovho evanjelia a následnou diskusiou. Táto

10 decembra, 2018|Aktuality, Konferencie|

Ďalší krok k novému prekladu evanjelií

V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave sa 13. 9. 2018 uskutočnila konferencia "K prekladom prvých kapitol Lukášovho a Jánovho evanjelia", za účasti riaditeľa a zamestnancov SÚJS SAV,  dekana PIB prof. Petra Dubovského SJ, prodekana RK CMBF UK Dr. Jozefa Jančoviča a členov spoluorganizujúceho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

23 septembra, 2018|Aktuality, Konferencie|

Spoluorganizujeme konferenciu o pokáni

Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozýva 8.-9. 3. 2018 na vedeckú konferenciu POKÁNIE Program konferencie: Štvrtok 8.3. 14:00-15:30 R. Lapko: „Testamenty ako výzva k pokániu“ J. Feník: „Ježišova rozlúčka a pokánie“ T. Mrňávek: „Pokání v Byzanci“ prestávka 16:00-17:30 S. Anderáková: „Odpustkové listiny za pontifikátu pápeža

28 februára, 2018|Aktuality, Konferencie|