Na tejto stránke nájdete zamyslenia nad nedeľnými evanjeliovými čítaniami podľa liturgického kalendára Rímskokatolíckej cirkvi ako aj zamyslenia nad inými textami Svätého písma.

Zamyslenie – 4. nedeľa v roku A (Ž 146, 6c-10​)

27 januára, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 4. nedeľa v roku A (Ž 146, 6c-10​)

Boh si vyvolil to, čo je svetu slabé. To je priama téma druhého čítania z Prvého listu Korinťanom v túto nedeľu (1, 26-31). A nezvyčajne, keďže si väčšinou cyklus čítaní epištol žije v nedele vlastným životom, pekne zapadá

Zamyslenie – 2. nedeľa v roku A (Ž 40, 2. 4ab. 7-10)

15 januára, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 2. nedeľa v roku A (Ž 40, 2. 4ab. 7-10)

Vianočné obdobie, ktoré sa končí nedeľou Krstu Pána, strieda v súčasnej latinskej katolíckej tradícii prvá, kratšia časť takzvaného obdobia „cez rok“. Bude trvať až do Pôstu. Čo sa týka nedeľnej bohoslužby slova, je toto obdobie

Zamyslenie – Krst Pána v roku A (Ž 29,1b-2. 3ac-4. 3b.9c-10)

7 januára, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Krst Pána v roku A (Ž 29,1b-2. 3ac-4. 3b.9c-10)

Hlas Pánov nad vodami Žalm na slávnosť Krstu Pána aplikuje na Jahveho motívy boha búrky a počasia a vyzýva celé stvorenie k jeho oslave. Pre liturgiu sv. omše Krstu Pána bol vybratý Žalm 29 a to s najväčšou pravdepodobnosťou

Zamyslenie – Panny Márie Bohorodičky (Ž 67, 2-3. 5. 6+8)

31 decembra, 2022|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Panny Márie Bohorodičky (Ž 67, 2-3. 5. 6+8)

Prvým januárovým dňom začína vo väčšine krajín sveta nový kalendárny rok. V rámci kresťanskej liturgickej tradície naň pripadá vyvrcholenie osemdňového slávenia Narodenia Pána. Latinský katolícky obrad ho do pokoncilovej reformy slávil ako deň Ježišovej obriezky. Súčasná

Zamyslenie – Narodenie Pána (Ž 98,1-6)

24 decembra, 2022|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Narodenie Pána (Ž 98,1-6)

Božie víťazstvo pre všetkých  Žalm na slávnosť Narodenia Pána je prekvapujúco progresívny. Žalm 98, ktorý nás sprevádza na Narodenie Pána, je zameraný na oslavu Boha na pozadí kráľovských motívov. Metafora kráľa sa v súvislosti s Bohom

Zamyslenie – 4. adventná nedeľa v roku A (Ž 24, 1-4b. 5-6)

17 decembra, 2022|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 4. adventná nedeľa v roku A (Ž 24, 1-4b. 5-6)

Štvrtá adventná nedeľa nás približuje tesne pred Kristovo narodenie. Tradične to reflektuje aj jej bohoslužba slova. Evanjelium nás tohto roku v Matúšovom podaní vnesie uprostred rodinnej kríz