Na tejto stránke nájdete zamyslenia nad nedeľnými evanjeliovými čítaniami podľa liturgického kalendára Rímskokatolíckej cirkvi ako aj zamyslenia nad inými textami Svätého písma.

Zamyslenie – Najsvätejšia Trojica v roku A (Dan 3, 52-56)

2 júna, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Najsvätejšia Trojica v roku A (Dan 3, 52-56)

Ako medzispev si na svätých omšiach zvykneme po prvom čítaní vypočuť text z niektorého žalmu. No aj toto pravidlo má výnimky. Biblia totiž okrem Žaltára vo svojich obidvoch častiach obsahuje aj množstvo iných poetických textov.

Zamyslenie – 7. veľkonočná nedeľa v roku A (Ž 27, 1. 4. 7-8a)

19 mája, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 7. veľkonočná nedeľa v roku A (Ž 27, 1. 4. 7-8a)

Človek sa často ocitá v nebezpečenstve. Niekedy to vedie až ku kríze viery. V takejto situácii sa nachádzal pravdepodobne aj autor Žalmu 27, ktorý budeme počuť počas predposlednej veľkonočnej nedele. Ide druhovo o individuálny žalospev, v ktorom si

Zamyslenie – 5. veľkonočná nedeľa v roku A (Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19)

7 mája, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 5. veľkonočná nedeľa v roku A (Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19)

V piatu veľkonočnú nedeľu v cykle A si vypočujeme časti Žalmu 33. Ide o kolektívny chválospev. Z jeho štruktúry zároveň vyplýva, že išlo o spev používaný počas kultických slávení. Jeho základná stavba tak je: výzva pre účastníkov liturgie na spev

Zamyslenie – 3. veľkonočná nedeľa v ruku A (Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11)

21 apríla, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 3. veľkonočná nedeľa v ruku A (Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11)

Starozákonné texty to v rámci kresťanstva nikdy nemali ľahké. Niektoré z ich častí sú mysleniu po Kristovi zdanlivo tak odcudzené, že im je len ťažko rozumieť. Ba priam sú v bežnej praxi považované za nepoužiteľné a teda

Zamyslenie – Veľkonočná nedeľa (Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)

8 apríla, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Veľkonočná nedeľa (Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)

Veľkonočné sviatky každý rok sprevádza Žalm 118. Už od počiatku bol v kresťanskej kerygme považovaný za starozákonný podklad pre obhajobu Kristovho vyvolenia (porov. Sk 4,11). Jeho slávny obraz zavrhnutého uholného kameňa na seba aplikoval už