Na tejto stránke nájdete zamyslenia nad nedeľnými evanjeliovými čítaniami podľa liturgického kalendára Rímskokatolíckej cirkvi ako aj zamyslenia nad inými textami Svätého písma.

Zamyslenie – 1. pôstna nedeľa v roku B (Mk 1,12-15)

17 februára, 2024|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 1. pôstna nedeľa v roku B (Mk 1,12-15)

V postupnom nedeľnom čítaní z Markovho evanjelia bola vynechaná pasáž 1,12-13, ktorá hovorí o Ježišovom pokúšaní na púšti. Dôvodom bolo, že latinská liturgia túto časť z Nového Zákona vyhradzuje pre prvú pôstnu nedeľu. Prepája sa tak myšlienka 40

Zamyslenie – 31. nedeľa v roku A (Ž 131)

7 novembra, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 31. nedeľa v roku A (Ž 131)

Hlavnou témou Božieho slova tejto nedele je pokora. Zvlášť ako polemika k vodcom, ktorý prekračujú hranice a sami sa stavajú do pozície najvyšších sudcov. Ako krásny poetický prídavok sa pritom započúvame do slov krásneho

Zamyslenie – 29. nedeľa v roku A (Ž 96, 1. 3-5. 7-10ac)

21 októbra, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 29. nedeľa v roku A (Ž 96, 1. 3-5. 7-10ac)

Pán nám hovorí, že máme dávať cisárovi, čo je cisárovo (Mt 22, 15-21). No Bohu patrí oveľa viac. Patria mu všetci, dokonca aj pohanskí, vladári. Dokazuje to aj druhému Izaiášovi, ktorému perzského panovníka Kýra

Zamyslenie – 27. nedeľa v roku A (Ž 80, 9. 12-16. 19-20)

7 októbra, 2023|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 27. nedeľa v roku A (Ž 80, 9. 12-16. 19-20)

Ústredným motívom bohoslužby slova 27. nedele v roku A je vinica. Istotne inšpirovaný Izaiášom (5,1-7) využíva tento obraz vo svojom podobenstve aj Ježiš (Mt 21,33-43). V obidvoch prípadoch sa tu pracuje s metaforou, ktorá poukazuje na Boží ľud.